na stronę2

XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Nefrologia – rozwój przez dialog
Wrocław, 9-11 czerwca 2022 r.

Strona główna

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Dr hab. n.med. Dorota Kamińska
Zastępca:
Dr n. biol. Katarzyna Kościelska-Kasprzak

Organizator Merytoryczny:

sample-kontakt-logo-1-250xX.jpg


Organizator Logistyczny:

gradatim_logo.png

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy 

mk2-new.png

Serdecznie zapraszamy Państwa na XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, który odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2022 r. w centrum konferencyjnym Haston City Hotel we Wrocławiu.

Zjazd został zaplanowany w formule stacjonarnej. Mamy nadzieję, że towarzysząca nam od dwóch lat pandemia COVID-19 nie stanie na przeszkodzie, a Zjazd przyciągnie, jak zawsze, szeroką grupę odbiorców spragnionych dostępu do aktualnej wiedzy. Liczymy, że bezpośrednie spotkania, za którymi wszyscy tęsknimy, pozwolą na swobodną wymianę poglądów naukowych, omówienie zagadnień edukacyjnych oraz problematyki dnia codziennego w praktyce klinicznej. Jak zawsze ważnym punktem programu Zjazdu będzie Walne Zebranie członków naszego Towarzystwa.

Tematem przewodnim Zjazdu jest „Nefrologia – rozwój przez dialog” – wierzymy, że będzie on znakomitą okazją do pokazania interdyscyplinarności nefrologii. Mamy nadzieję, że tematyka i formuła Zjazdu, a także grono zaproszonych znamienitych Wykładowców sprawią, że Zjazd okaże się dla Państwa atrakcyjny pod względem naukowym, dostarczy okazji do wymiany doświadczeń i pozwoli na odświeżanie starych, a także budowanie nowych kontaktów i przyjaźni.

Bardzo liczymy na Państwa udział w święcie nefrologii we Wrocławiu - do zobaczenia!

Magdalena Krajewska
wraz z Zespołem Katedry Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Komitet naukowy

Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska

Członkowie:
Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Hruby
Dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza
Prof. dr hab. n. med. Marian Klinger
Dr hab. n. med. Katarzyna Krzanowska, prof. UJ
Dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, prof. UM w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Dr hab. n. med. Oktawia Mazanowska, prof. UMW
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
Prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik
Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko
Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
Prof. dr hab. n.med. Wojciech Załuska
Prof. dr hab. n.med. Danuta Zwolińska

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca: dr hab. n.med. Dorota Kamińska
Zastępca: dr n. biol. Katarzyna Kościelska-Kasprzak

Członkowie:
dr hab. n. med. Oktawia Mazanowska, prof. UMW.
dr hab. n. med. Mirosław Banasik, prof. UMW
prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal
dr hab. n. med. Krzysztof Letachowicz, prof. UMW
dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska
dr n. med. Hanna Augustyniak-Bartosik
dr hab. n. med. Tomasz Gołębiowski
dr n. med. Katarzyna Jakuszko
dr n. med. Maciej Szymczak
dr hab. n. med. Sławomir Zmonarski
dr n. med. Andrzej Konieczny
dr n. med. Magdalena Kuriata-Kordek
dr n. med. Dagna Rukasz
lek. Paweł Poznański
lek. Dorota Zielińska
dr Marcelina Żabińska
dr Dorota Bartoszek

Tematy przewodnie

 • Glomerulopatie pierwotne i wtórne - postępy w diagnostyce i terapii
 • Hamowanie progresji przewlekłej choroby nerek - nowi gracze, stare problemy
 • Przeszczepianie nerek w dobie po pandemii
 • Leczenie nerkozastępcze - optymalizacja terapii
 • Zaburzenia gospodarki mineralnej w chorobach nerek
 • Opieka interdyscyplinarna nad chorym ze schorzeniami nerek

Program ramowy

 900 - 1130  Warsztaty - Sekcja Nefrologii Interwencyjnej PTN

1030 - 1200 Warsztaty - Żywienie w chorobach nerek

1210 - 1300 Sesja sponsorowana A

1210 - 1300 Sesja sponsorowana B

1300 - 1400 obiad

1400 - 1630 Glomerulopatie - postępy w diagnostyce i terapii

1630 - 1700 przerwa kawowa

1700 - 1900 Sesja inauguracyjna
Nefrologia przez dialog

830 - 1020 Hamowanie progresji przewlekłej choroby nerek - nowi gracze, stare problemy

1020 - 1050 przerwa kawowa

1050 - 1315 Nefrologicznie o przeszczepieniu nerek

1315 - 1410 Sesja plakatowa

1410 - 1650 Leczenie nerkozastępcze - optymalizacja terapii

1650 - 1715 przerwa kawowa

1715 - 1915 Walne zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

830 - 1110 Opieka interdyscyplinarna nad chorym z nefropatią

1110 - 1130 przerwa kawowa

1130 - 1315 Kierunki rozwoju nefrologii

1315 - 1335 przerwa kawowa

1335 - 1550 Zaburzenia elektrolitowe w chorobach nerek

1550 Zakończenie Zjazdu

1600 - 1700 obiad 

Program szczegółowy

Pobierz PDF

 900 - 1130  Warsztaty - Sekcja Nefrologii Interwencyjnej PTN

1030 - 1200 Warsztaty - Żywienie w chorobach nerek

1210 - 1300 Sesja satelitarna A

1210 - 1300 Sesja satelitarna B

1400 - 1630 Glomerulopatie - postępy w diagnostyce i terapii

Wirus SARS-CoV-2 i kłębuszkowe zapalenia nerek
Magdalena Krajewska

Kłębuszkowe zapalenia nerek w erze autoprzeciwciał i biomarkerów
Leszek Pączek

Gammapatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym – perspektywa hematologa
Tomasz Wróbel

Dialog patomorfologa z nefrologiem – wykład interaktywny z udziałem publiczności
Piotr Donizy, Dorota Kamińska

prezentacja Klubu Młodego Nefrologa

praca oryginalna 1

praca oryginalna 2

1700 - 1900 Sesja inauguracyjna

Wykład sponsorowany

Causes and consequences of fetal programming – when Barker meets Brenner
Kerstin Amann

Nefrologia w obliczu pandemii COVID-19
Andrzej Oko

Przyszłość nefrologii – prognoza długoterminowa
Marian Klinger

830 - 1020 Hamowanie progresji przewlekłej choroby nerek - nowi gracze, stare problemy

Wykład sponsorowany

Wykład sponsorowany

Wykład sponsorowany

Poradnia niskiego klirensu – doświadczenie ośrodka wrocławskiego
Mariusz Kusztal

praca oryginalna 1

praca oryginalna 2

1050 - 1315 Nefrologicznie o przeszczepianiu nerek

Droga chorego z niewydolnością nerek do przeszczepienia
Ilona Kurnatowska

Przeszczepianie nerek od żywego dawcy – fakty i mity
Oktawia Mazanowska

Trudny biorca przeszczepu w erze COVID-19 – immunosupresja, odrzucanie, infekcje współistniejące
Ryszard Grenda

Jak wprowadzić standardy dobrej opieki nad potencjalnym biorcą przeszczepu do praktyki klinicznej? – panel dyskusyjny

prezentacja Klubu Młodego Nefrologa

praca oryginalna 1

praca oryginalna 2

1315 - 1410 Sesja plakatowa

1410 - 1650 Leczenie nerkozastępcze - optymalizacja terapii

Wykład sponsorowany

What are the blood pressure targets for patients with chronic kidney disease?
Ivan Rychlik

Pacjent z eGFR < 20 ml/min/1,73 m2 – możliwości terapii
Andrzej Więcek

Strategie wytwarzania dostępu naczyniowego
Tomasz Gołębiowski

Znaczenie badania USG we wskazaniach nefrologicznych
Krzysztof Letachowicz

Wykład sponsorowany

prezentacja Klubu Młodego Nefrologa

praca oryginalna 1

praca oryginalna 2

1715 - 1915 Walne zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

830 - 1110 Opieka interdyscyplinarna nad chorym z nefropatią

Ciąża u pacjentki z nefropatią
Andrzej Rydzewski

Otyłość i choroby nerek – dieta i nowe leki wspomagające kontrolę masy ciała
Kazimierz Ciechanowski

Wykład sponsorowany

Świąd mocznicowy
Jacek Szepietowski

Nefrokardiologia – współczesne wyzwania
Beata Naumnik

prezentacja Klubu Młodego Nefrologa

praca oryginalna 1

praca oryginalna 2

1130 - 1315 Kierunki rozwoju nefrologii

What’s hot? What’s new?
Leszek Domański

Nefrologia w obliczu kryzysu humanitarnego
Stanisław Niemczyk

Agencja Badań Medycznych – perspektywy dla nefrologów
Radosław Sierpiński

Inicjatywa „Moje nerki”
Beata Naumnik

Przyszłość nefrologii – panel dyskusyjny

1335 - 1550 Zaburzenia elektrolitowe w chorobach nerek

Wykład sponsorowany

Hipo- i hiperkaliemia wyzwaniami diagnostyczno-terapeutycznymi
Wojciech Załuska

Czy dobrze radzimy sobie z leczeniem zaburzeń gospodarki sodowej?
Katarzyna Krzanowska

Nefrourologia – nie tylko kamica
Wojciech Krajewski

prezentacja Klubu Młodego Nefrologa

praca oryginalna 1

praca oryginalna 2

1550 Zakończenie Zjazdu

wręczenie nagród dla najlepszych prac oryginalnych

Warsztaty

Uprzejmie informujemy, że od dnia 28 kwietnia 2022 r. została otwarta rejestracja na Warsztaty. Szczegółowe informacje poniżej.
Decyduje kolejność zgłoszeń, dodatkowa opłata nie jest wymagana.
 
Warsztaty - Sekcja Nefrologii Interwencyjnej PTN
 
Zapraszamy chętnych zarejestrowanych uczestników do udziału w warsztatach organizowanych pod auspicjami Sekcji Nefrologii Interwencyjnej PTN.
 
Proponowana tematyka warsztatów:
1. Ultrasonografia płuc - stetoskop nowoczesnego specjalisty 
2. Wytwarzanie przetoki tętniczo-żylnej z naczyń własnych - ćwiczenia na modelu
3. Implantacja cewników centralnych (ćwiczenia na fantomie)
4. Nakłuwanie naczyń pod kontrolą USG
 
Warsztaty odbędą się w czwartek 9 czerwca 2022 roku w godzinach 9:00-11:30 w Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej USK we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213. Liczba miejsc ograniczona. 
 
Prowadzący: 
dr hab. Tomasz Gołębiowski, prof. dr hab. Mariusz Kusztal, dr hab. prof. UMW Krzysztof Letachowicz
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
Warsztaty - Żywienie w chorobach nerek 
 
Tematyka warsztatów:
Aktualnych wytyczne w zakresie żywienia w chorobach nerek.
Metody oceny stanu odżywienia
Zasad postępowania w przypadku niedożywienia (protein energy-wasting) 
 
Warsztaty odbędą się w czwartek 9 czerwca 2022 roku w godzinach 10:00-12:00 w centrum konferencyjnym Haston City Hotel. Liczba miejsc ograniczona.
 
Prowadzący: 
dr hab. Magdalena Jankowska, prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz, dr Paulina Borek-Trybała 
Gdański Uniwersytet Medyczny
 
Plan warsztatów:
10.00-10.30 Rola żywienia w przewlekłej chorobie nerek 
10.30-11.00 Żywienie w okresie leczenia zachowawczego oraz dializoterapii
11.15-11.45 Postępowanie żywieniowe po transplantacji  
11.45-12.00 Ocena stanu odżywienia. Definicja i leczenie niedożywienia w przewlekłej chorobie nerek

Miejsce obrad

CENTRUM KONGRESOWE Haston City Hotel we Wrocławiu
ul. Irysowa 1-3
51-117 Wrocław

Spotkanie koleżeńskie

SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE
jest to nieformalne spotkanie, które będzie okazją do wymiany myśli i nowych idei, 
nawiązania kontaktów zawodowych i miłym sposobem 
na spędzenie wolnego czasu po intensywnych obradach.
 
 
HASTON CITY HOTEL
Irysowa 1-3, Wrocław
 
10 czerwca 2022 r., piątek
godz. 20:00
 
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska

Rejestracja

ARKUSZ REJESTRACYJNY

a) Opłaty rejestracyjne podstawowe
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazd)

 

Pierwszy termin

21.02.2022-
28.03.2022

Drugi termin

29.03.2022-
26.05.2022

Opłata na miejscu

Opłata rejestracyjna - Członkowie PTN

550,00 zł

630,00 zł

700,00 zł

Opłata rejestracyjna dla osób do 35 r. ż., autorów prac zgłaszanych do prezentacji*

350,00 zł

400,00 zł

600,00 zł

Opłata rejestracyjna - uczestnicy niebędący Członkami PTN

670,00 zł

710,00 zł

800,00 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)
*Uczestnik Zjazdu powinien wylegitymować się podczas rejestracji w Recepcji Zjazdu dokumentem potwierdzającym prawo do skorzystania ze wskazanej opłaty rejestracyjnej

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:
- udział w wykładach, warsztatach i pozostałych aktywnościach naukowych,
- materiały zjazdowe,
- identyfikator zjazdowy,
- wstęp na teren wystawienniczy,
- przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Zjazdu,
- certyfikat uczestnictwa.

b) Opłaty rejestracyjne dodatkowe 
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazd)

 

Pierwszy termin

21.02.2022-
28.03.2022

Drugi termin

29.03.2022-
26.05.2022

Opłata na miejscu

Spotkanie koleżeńskie 10.06.2022 r.**

200,00 zł

250,00 zł

300,00 zł

Osoba towarzysząca

630,00 zł

690,00 zł

700,00 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)
**liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Osoba Towarzysząca może być zarejestrowana jedynie wspólnie z pełnoprawnym Uczestnikiem Zjazdu. Opłata rejestracyjna obejmuje:
- identyfikator zjazdowy,
- udział w przerwach kawowych i posiłkach w trakcie obrad Zjazdu
- udział w Spotkaniu koleżeńskim.

Pełna opłata rejestracyjna - jest to wartość należności wynikającej z sumy opłaty podstawowej i dodatkowej (Spotkanie koleżeńskie).
Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Zjazdu w formie:

a) do dnia 2 czerwca 2022 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:
Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 68 1050 1533 1000 0091 0889 0691

tytuł płatności: imi i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

b) w dniach 9-11 czerwca 2022 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji Zjazdu. 
Zgodnie z Regulaminem Zjazdu faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 7 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Zasady zgłaszania prac

Uprzejmie informujemy, że w razie jakichkolwiek pytań dotyczących zgłaszania prac prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 722 005 040.
Pragniemy nadmienić, że rejestracja i wysyłanie streszczeń z zabezpieczonych, zgodnie z wymogami RODO, sieci szpitalnych jest niemożliwa. W takim wypadku należy zmienić sieć na prywatną. 

 1. Zarejestrowani uczestnicy Zjazdu mogą przesyłać streszczenia wyłącznie drogą elektroniczną. Streszczenia prac oryginalnych będą oceniane i kwalifikowane przez Komitet Naukowy do prezentacji w ramach elektronicznej sesji plakatowej i/lub prezentacji ustnej w ramach tej sesji. Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas Zjazdu zostaną opublikowane w Advances in Clinical and Experimental Medicine oraz w materiałach zjazdowych. 
 1. Termin nadsyłania streszczeń prac oryginalnych: 28 marca 2022 r. 19 kwietnia 2022 r. 30 kwietnia 2022 r. 
 1. Streszczenie pracy oryginalnej powinno być przygotowane w języku angielskim, co umożliwi jego publikację w Advances in Clinical and Experimental Medicine
 1. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków.
 1. Streszczenie pracy oryginalnej musi zawierać:
  - tytuł pracy w języku polskim i angielskim,
  - pełne dane osoby prezentującej pracę – imię (imiona) i nazwisko, e-mail, numer telefonu,
  - imiona i nazwiska wszystkich autorów, pełną nazwę instytucji, z której pochodzą autorzy pracy (w języku polskim i angielskim),
  - słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów w języku angielskim)
  - tekst streszczenia z podziałem na Introduction, Aim, Material and methods, Results, Conclusions (w języku angielskim)
 1. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać więcej niż 300 słów z wyłączeniem danych osobowych autorów, ich afiliacji oraz nazw akapitów.
 1. Wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Zjazdu, którzy opłacili udział w Zjeździe będą mieli możliwość prezentacji prac.
 1. Nadesłane streszczenia prac oryginalnych będą ocenione przez Komitet Naukowy i zakwalifikowane do prezentacji ustnej lub plakatowej*:
  a) prezentacje ustne:
  - po przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy, zgodnie z tematyką doniesienia,
  - poszczególne prace zostaną przedstawione podczas odpowiednich sesji tematycznych;
  - czas przewidziany na prezentację ustną zostanie podany w komunikacie końcowym potwierdzającym przyjęcie pracy,
  b) elektroniczna sesja plakatowa:
  - prace zakwalifikowane do tej formy prezentacji będą eksponowane przez cały czas trwania Zjazdu
  - szczegóły techniczne dotyczące tej formy prezentacji zostaną przekazane autorom po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy.
  * w związku z dynamiczną sytuacją związaną z pandemią (rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19) i z zarządzeniami władz państwowych, Organizator może zmienić formę prezentacji prac, o której niezwłocznie poinformuje autorów prezentacji prac.
 1. Spośród zgłoszonych prac oryginalnych, zaprezentowanych podczas Zjazdu, zostanie wyłoniona najlepsza praca, której autorzy otrzymają voucher pozwalający na pokrycie kosztów publikacji przedstawionej pracy w Advances in Clinical and Experimental Medicine. Publikacja będzie podlegać standardowemu procesowi oceny przez recenzentów, a przyznanie nagrody nie będzie równoważne z akceptacją pracy do druku. 
 1. Streszczenia prac oryginalnych należy przesyłać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Konferencji www.zjazdptn.pl w terminie do 28 marca 2022 r. 19 kwietnia 2022 r. 30 kwietnia 2022 r. 
 1. Zgłoszenie pracy zostaje każdorazowo potwierdzone przez Organizatora na adres mailowy podany w Arkuszu Rejestracyjnym. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza brak zgłoszenia streszczenia.
 1. Zgodność liczby zgłoszonych streszczeń należy sprawdzić na koncie użytkownika w zakładce STRESZCZENIA.
 1. W ciągu 2 tygodni od terminu zakończenia przyjmowania prac zostaną Państwo powiadomieni o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu bądź przyjęciu pracy).
 1. Oficjalnym językiem Zjazdu jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie pracy w języku angielskim.
 1. Zgłaszane streszczenia prac oryginalnych nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane na innych zjazdach, konferencjach itp.
 1. Wśród autorów prac zgłaszanych przez studentów musi być Opiekun Koła Naukowego.
 1. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.

Partnerzy

Patronat Medialny

TERAPIA_logo_2021.png

Certyfikat

certyfikat.jpg

Hotele

wejście.jpg
InterHotel
Kamieńskiego 205, Wrocław
 
na hasło Zjazd PTN 
Pokój 1-os 200,00 zł (bez śniadania)
                  230,00 zł (ze śniadaniem) 
Pokój 2-os 230,00 zł (bez śniadania)
                  290,00 zł (ze śniadaniem) 
 
 
Rezerwacje należy dokonywać BEZPOŚREDNIO w Hotelu:
- mailowo : biuro@interhotelwroclaw.pl
- telefonicznie :  717-505-129 lub 607-222-284 

Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, Borowska 213
www.nefrologia.umw.edu.pl
nefrologia@umw.edu.pl,
tel.: 71 7332500, fax: 71 7332509
 
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Magdalena Krajewska
magdalena.krajewska@umw.edu.pl,
tel.: 71 7332500
 
Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca - dr hab. Dorota Kamińska
dorota.kaminska@umw.edu.pl,
tel.: 71 7332543
Zastepca – dr Katarzyna Kościelska-Kasprzak
katarzyna.koscielska-kasprzak@umw.edu.pl,
tel.: 71 7332520

 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

gradatim_logo.png

Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
Koordynator Zjazdu: Grażyna Horowitz

Osoby koordynujące zgłoszenia:

Uczestników:
Beata Jankowska
tel. kom. (+48) 722 005 040
ptn@gradatim-sympozja.pl

Wykładowców:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
anna@gradatim-sympozja.pl

Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
office@gradatim-sympozja.pl