na stronę2

XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Nefrologia – rozwój przez dialog
Wrocław, 9-11 czerwca 2022 r.

Strona główna

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Dr hab. n.med. Dorota Kamińska
Zastępca:
Dr n. biol. Katarzyna Kościelska-Kasprzak

Organizator Merytoryczny

sample-kontakt-logo-1-250xX.jpg

Organizator Logistyczny
gradatim_logo.png

Patronat Honorowy


logo_UMW_uklad_symetryczny_wersja_POL_dwuwierszowa_wersja_CMYK.jpg


Patronat_logotypy.jpg


Patronat

logo prorenis.jpg

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy 

mk2-new.png

Serdecznie zapraszamy Państwa na XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, który odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2022 r. w centrum konferencyjnym Haston City Hotel we Wrocławiu.

Zjazd został zaplanowany w formule stacjonarnej. Mamy nadzieję, że towarzysząca nam od dwóch lat pandemia COVID-19 nie stanie na przeszkodzie, a Zjazd przyciągnie, jak zawsze, szeroką grupę odbiorców spragnionych dostępu do aktualnej wiedzy. Liczymy, że bezpośrednie spotkania, za którymi wszyscy tęsknimy, pozwolą na swobodną wymianę poglądów naukowych, omówienie zagadnień edukacyjnych oraz problematyki dnia codziennego w praktyce klinicznej. Jak zawsze ważnym punktem programu Zjazdu będzie Walne Zebranie członków naszego Towarzystwa.

Tematem przewodnim Zjazdu jest „Nefrologia – rozwój przez dialog” – wierzymy, że będzie on znakomitą okazją do pokazania interdyscyplinarności nefrologii. Mamy nadzieję, że tematyka i formuła Zjazdu, a także grono zaproszonych znamienitych Wykładowców sprawią, że Zjazd okaże się dla Państwa atrakcyjny pod względem naukowym, dostarczy okazji do wymiany doświadczeń i pozwoli na odświeżanie starych, a także budowanie nowych kontaktów i przyjaźni.

Bardzo liczymy na Państwa udział w święcie nefrologii we Wrocławiu - do zobaczenia!

Magdalena Krajewska
wraz z Zespołem Katedry Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Komitet naukowy

Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska

Członkowie:
Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Hruby
Dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza
Prof. dr hab. n. med. Marian Klinger
Dr hab. n. med. Katarzyna Krzanowska, prof. UJ
Dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, prof. UM w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Dr hab. n. med. Oktawia Mazanowska, prof. UMW
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
Prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik
Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko
Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
Prof. dr hab. n.med. Wojciech Załuska
Prof. dr hab. n.med. Danuta Zwolińska

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca: dr hab. n.med. Dorota Kamińska
Zastępca: dr n. biol. Katarzyna Kościelska-Kasprzak

Członkowie:
dr hab. n. med. Oktawia Mazanowska, prof. UMW.
dr hab. n. med. Mirosław Banasik, prof. UMW
prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal
dr hab. n. med. Krzysztof Letachowicz, prof. UMW
dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska
dr n. med. Hanna Augustyniak-Bartosik
dr hab. n. med. Tomasz Gołębiowski
dr n. med. Katarzyna Jakuszko
dr n. med. Maciej Szymczak
dr hab. n. med. Sławomir Zmonarski
dr n. med. Andrzej Konieczny
dr n. med. Magdalena Kuriata-Kordek
dr n. med. Dagna Rukasz
lek. Paweł Poznański
lek. Dorota Zielińska
dr Marcelina Żabińska
dr Dorota Bartoszek

Tematy przewodnie

 • Glomerulopatie pierwotne i wtórne - postępy w diagnostyce i terapii
 • Hamowanie progresji przewlekłej choroby nerek - nowi gracze, stare problemy
 • Przeszczepianie nerek w dobie po pandemii
 • Leczenie nerkozastępcze - optymalizacja terapii
 • Zaburzenia gospodarki mineralnej w chorobach nerek
 • Opieka interdyscyplinarna nad chorym ze schorzeniami nerek

Program ramowy

 900 - 1130  Warsztaty - Sekcja Nefrologii Interwencyjnej PTN

1000 - 1200 Warsztaty - Żywienie w chorobach nerek

1210 - 1300 Sesja sponsorowana A  Swixx.png

1210 - 1300 Sesja sponsorowana B baxter_logo-1.jpg

1300 - 1400 obiad

1400 - 1625 Glomerulopatie - postępy w diagnostyce i terapii

1625 - 1700 przerwa kawowa

1700 - 1900 Sesja inauguracyjna
Nefrologia przez dialog

830 - 1010 Hamowanie progresji przewlekłej choroby nerek - nowi gracze, stare problemy

1010 - 1040 przerwa kawowa

1040 - 1230 Nefrologicznie o przeszczepieniu nerek

1230 - 1345 Sesja plakatowa

1345 - 1620 Leczenie nerkozastępcze - optymalizacja terapii

1620 - 1645 przerwa kawowa

1645 - 1900 Walne zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

830 - 1105 Opieka interdyscyplinarna nad chorym z nefropatią

1105 - 1130 przerwa kawowa

1130 - 1305 Kierunki rozwoju nefrologii

1305 - 1345 obiad

1345 - 1520 Zaburzenia elektrolitowe w chorobach nerek

1520 Zakończenie Zjazdu

Program szczegółowy

Pobierz program w PDF

 900 - 1130  Warsztaty - Sekcja Nefrologii Interwencyjnej PTN 

1000 - 1200 Warsztaty - Żywienie w chorobach nerek Fresenius-Kabi-Sharing.jpg

1210 - 1300 Sesja satelitarna A   Swixx.png
Choroby rzadkie w nefrologii. Leczenie na miarę XXI wieku
Przewodniczący:  Magdalena Krajewska

Nowoczesne leczenie ADPKD (20’)
Tomasz Stompór

Postępy w diagnostyce i terapii atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (20’)
Alicja Dębska-Ślizień

Dyskusja (10’)

1210 - 1300 Sesja satelitarna B baxter_logo-1.jpg
Przewodniczący: Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Jacek Różański

Hemodializa rozszerzona HDx – nowa alternatywa dla HDF? (20’)
Leszek Tylicki

Dializa otrzewnowa – patrząc w przyszłość (20’)
Monika Lichodziejewska-Niemierko

Dyskusja (10’)

1400 - 1625 Glomerulopatie - postępy w diagnostyce i terapii
Przewodniczący: Agnieszka Hałoń, Marian Klinger, Andrzej Oko

Wirus SARS-CoV-2 i kłębuszkowe zapalenia nerek (20')
Magdalena Krajewska

Kłębuszkowe zapalenia nerek w erze autoprzeciwciał i biomarkerów (20')
Leszek Pączek

Gammapatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym – perspektywa hematologa (20')
Tomasz Wróbel

Wybrane aspekty leczenia nefroprotekcyjnego w zespole nerczycowym i oceny jego skuteczności (10') logo KMN PTN.jpg
Anna Matyjek

praca oryginalna
αKlotho jako główny regulator funkcji podocyta w hiperglikemii (7')
Agnieszka Piwkowska, Marlena Typiak, Irena Audzeyenka, Patrycja Rachubik, Tomasz Kulesza, Stefan Angielski, Dorota Rogacka (Gdańsk)

praca oryginalna
Ocena stężenia receptorów typu I i II czynnika martwicy nowotworu α w surowicy oraz ich wydalania z moczem jako markerów aktywności nefropatii IgA (7')
Miłosz Miedziaszczyk, Ilona Idasiak-Piechocka, Andrzej Oko (Poznań)

Dyskusja (20')

Dialog patomorfologa z nefrologiem – wykład interaktywny z udziałem publiczności (40')
Piotr Donizy, Dorota Kamińska

1700 - 1900 Sesja inauguracyjna
Przewodniczący: Zbigniew Hruby, Andrzej Oko, Magdalena Krajewska, Danuta Zwolińska

Dawny Wrocław – tajemnicza przestrzeń literacka gar.jpg
Marek Krajewski

Causes and consequences of fetal programming – when Barker meets Brenner (20')
Kerstin Amann

Nefrologia w obliczu pandemii COVID-19 (20')
Andrzej Oko

Przyszłość nefrologii – prognoza długoterminowa (20')
Marian Klinger

830 - 1010 Hamowanie progresji przewlekłej choroby nerek - nowi gracze, stare problemy
Przewodniczący: Mariusz Kusztal, Jacek Małyszko, Teresa Nieszporek

Dieta niskobiałkowa i ketoanalogii w hamowaniu progresji przewlekłej choroby nerek (20')
Ryszard Gellert

Inhibitory SGLT2 - zastosowanie w przewlekłej chorobie nerek (20') AstraZeneca - logo - 2011 - poziom.jpg
Marcin Adamczak

Nowy, niesteroidowy antagonista aldosteronu w leczeniu przewlekłej choroby nerek u pacjentów z cukrzycą typu 2 (20') Corp-Logo_BG_Bayer-Cross_Basic_150dpi_on-screen_RGB.png
Magdalena Durlik

Poradnia niskiego klirensu – doświadczenie ośrodka wrocławskiego (10')
Mariusz Kusztal

praca oryginalna
Analiza tekstur obrazów rezonansu magnetycznego jako wskaźnik różnicujący zmiany aktywne od przewlekłych w diagnostyce chorób nerek. Czy w wybranych przypadkach może zastąpić biopsję nerki? - badanie pilotażowe (7')
Marcin Majos, Katarzyna Szychowska, Ludomir Stefańczyk, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Ilona Kurnatowska, Artur Klepaczko (Łódź)

praca oryginalna
The detection of plasmid-mediated ESBLs and PMQR genes among uropathogens isolated from non-dialysis CKD patients with pyelonephritis (7')
Olga Chub (Kharkiv)

Dyskusja (16')

1040 - 1230 Nefrologicznie o przeszczepianiu nerek
Przewodniczący: Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Durlik, Marek Myślak

Droga chorego z niewydolnością nerek do przeszczepienia (20')
Ilona Kurnatowska

Przeszczepianie nerek od żywego dawcy – fakty i mity (20')
Oktawia Mazanowska

Trudny biorca przeszczepu w erze COVID-19 – immunosupresja, odrzucanie, infekcje współistniejące (20')
Ryszard Grenda

praca oryginalna   logo-admin.png
Krótkoterminowe wyniki terapii losartanem u pacjentów z cukrzycą po przeszczepieniu nerki - śródokresowa analiza badania CELART (7'+3')
Izabella Kuźmiuk-Glembin, Zbigniew Heleniak, Renata Pięta, Maciej Głyda, Sławomir Lizakowski, Marcin Renke, Leszek Tylicki, Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk, Poznań, Toruń, Gdynia)

Jak wprowadzić standardy dobrej opieki nad potencjalnym biorcą przeszczepu do praktyki klinicznej? – panel dyskusyjny (40')
Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Durlik, Dorota Kamińska, Marek Myślak

1230 - 1345 Sesja posterowa

Przewodniczący:
grupa I: Ewa Pawłowicz-Szlarska, Andrzej Chamienia
grupa II: Dominika Dęborska-Materkowska, Andrzej Konieczny
grupa III: Karolina Kędzierska-Kapuza, Sławomir Zmonarski
grupa IV: Tomasz Hryszko, Kinga Musiał

1345 - 1620 Leczenie nerkozastępcze - optymalizacja terapii
Przewodniczący: Bolesław Rutkowski, Andrzej Więcek, Ewa Żukowska-Szczechowska

A new class of agents for treating CKD anaemia (25') Astellas-logo bez hasla-RGB.jpg
Jonathan Barratt

What are the blood pressure targets for patients with chronic kidney disease? (20')
Ivan Rychlik

Pacjent z eGFR < 20 ml/min/1,73 m2 – możliwości terapii (20')
Andrzej Więcek

Strategie wytwarzania dostępu naczyniowego (10')
Tomasz Gołębiowski

Znaczenie badania USG we wskazaniach nefrologicznych (10')
Krzysztof Letachowicz

Nowy ład w dializoterapii – jak się w nim odnaleźć (15')
Przemysław Rutkowski

Jak ocenić kształt wody – współpraca intensywisty, nefrologia i kardiologa (10') logo KMN PTN.jpg
Katarzyna Kakareko

Trudności diagnostyczne w niedokrwistości (10')  Amgen_2_Blue.JPG
Piotr Olczyk

praca oryginalna
Szczepienie przeciwko COVID-19 redukuje śmiertelność u pacjentów leczonych hemodializą (7')
Karolina Polewska, Ewelina Puchalska-Reglińska, Leszek Tylicki, Bogdan Biedunkiewicz, Piotr Tylicki, Ryszard Gelert, Michel Burnier, Jacek Wolf, Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk, Warszawa, Lausanne)

praca oryginalna
Uwalnianie sklerostyny przez enoksaparynę podczas zabiegu hemodializy (7')
Barbara Labij-Reduta, Jacek Borawski, Beata Naumnik (Białystok)

Dyskusja (21')

1645 - 1900 Walne zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

830 - 1105 Opieka interdyscyplinarna nad chorym z nefropatią
Przewodniczący: Mirosław Banasik, Ilona Idasiak-Piechocka, Janusz Ostrowski

Ciąża u pacjentki z nefropatią (20')
Andrzej Rydzewski

Otyłość i choroby nerek – dieta i nowe leki wspomagające kontrolę masy ciała (20')
Kazimierz Ciechanowski

Choroba Fabry'ego – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne (20') 220110 SANOFI LOGO CMYK.jpg
Michał Nowicki

Świąd mocznicowy (20')
Jacek Szepietowski

Nefrokardiologia – współczesne wyzwania (20')
Beata Naumnik

Diagnostyka radiologiczna pacjentów z przewlekłą chorobą nerek – kontrowersje wokół jodowych środków kontrastowych (10') logo KMN PTN.jpg
Inga Chomicka

Zespół nerczycowy z ostrym uszkodzeniem nerek w ciąży – opis przypadku klinicznego. Diagnostyka i leczenie glomeluropatii w ciąży (10') logo KMN PTN.jpg
Maja Nowicka

praca oryginalna
Zastosowanie uczenia maszyn do interpretacji stężenia osteopontyny w moczu w nefropatii IgA, nefropatii błoniastej i nefropatii toczniowej (7')
Barbara Moszczuk, Natalia Krata, Witold Rudnicki, Beata Kaleta, Bartosz Foroncewicz, Dominik Cysewski, Leszek Pączek, Michał Pac, Krzysztof Mucha (Warszawa)

praca oryginalna
Sztuczna sieć neuronowa w diagnostyce ryzyka zakażenia Clostridioides difficile u pacjenta nefrologicznego(7')
Andrzej Konieczny, Jakub Stojanowski, Łukasz Lis, Weronika Frosztęga, Patrycja Brzozowska, Anna Ciszewska, Klaudia Rydzyńska, Michał Sroka, Kornelia Krakowska, Tomasz Gołębiowski, Zbigniew Hruby, Mariusz Kusztal, Magdalena Krajewska (Wrocław)

Dyskusja (20')

1130 - 1305 Kierunki rozwoju nefrologii
Przewodniczący: Jerzy Chudek, Mariusz Kusztal, Krzysztof Mucha

What’s hot? What’s new? (20')
Leszek Domański

Nefrologia w obliczu kryzysu humanitarnego (20')
Stanisław Niemczyk

Inicjatywa „Moje nerki”  (10')
Beata Naumnik

Agencja Badań Medycznych – perspektywy dla nefrologów (15')
Radosław Sierpiński

Przyszłość nefrologii – panel dyskusyjny (30')
Jerzy Chudek, Mariusz Kusztal, Krzysztof Mucha

1345 - 1520 Zaburzenia elektrolitowe w chorobach nerek
Przewodniczący: Jan Duława, Katarzyna Madziarska, Monika Wieliczko

grant edukacyjny Amgen_2_Blue.JPG
Jak leczyć choroby kości u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek? (20')  
Jolanta Małyszko

Hipo- i hiperkaliemia wyzwaniami diagnostyczno-terapeutycznymi (20')
Wojciech Załuska

Czy dobrze radzimy sobie z leczeniem zaburzeń gospodarki sodowej? (20')
Katarzyna Krzanowska

Nefrourologia – nie tylko kamica  (20')
Wojciech Krajewski

Dyskusja (15')

1520 Zakończenie Zjazdu

wręczenie nagród dla najlepszych prac oryginalnych

Warsztaty

Uprzejmie informujemy, że od dnia 28 kwietnia 2022 r. została otwarta rejestracja na Warsztaty. Szczegółowe informacje poniżej.
Decyduje kolejność zgłoszeń, dodatkowa opłata nie jest wymagana.
 
Warsztaty - Sekcja Nefrologii Interwencyjnej PTN
 

Zapisy zamknięte. Brak wolnych miejsc.

Zapraszamy chętnych zarejestrowanych uczestników do udziału w warsztatach organizowanych pod auspicjami Sekcji Nefrologii Interwencyjnej PTN.
 
Proponowana tematyka warsztatów:
1. Ultrasonografia płuc - stetoskop nowoczesnego specjalisty 
2. Wytwarzanie przetoki tętniczo-żylnej z naczyń własnych - ćwiczenia na modelu
3. Implantacja cewników centralnych (ćwiczenia na fantomie)
4. Nakłuwanie naczyń pod kontrolą USG
 
Warsztaty odbędą się w czwartek 9 czerwca 2022 roku w godzinach 9:00-11:30 w Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej USK we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213. Liczba miejsc ograniczona. 
 
Prowadzący: 
dr hab. Tomasz Gołębiowski, prof. dr hab. Mariusz Kusztal, dr hab. prof. UMW Krzysztof Letachowicz
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
Warsztaty - Żywienie w chorobach nerek 
 
Tematyka warsztatów:
Aktualnych wytyczne w zakresie żywienia w chorobach nerek.
Metody oceny stanu odżywienia
Zasad postępowania w przypadku niedożywienia (protein energy-wasting) 
 
Warsztaty odbędą się w czwartek 9 czerwca 2022 roku w godzinach 10:00-12:00 w centrum konferencyjnym Haston City Hotel. Liczba miejsc ograniczona.
 
Prowadzący: 
dr hab. Magdalena Jankowska, prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz, dr Paulina Borek-Trybała 
Gdański Uniwersytet Medyczny
 
Plan warsztatów:
10.00-10.30 Rola żywienia w przewlekłej chorobie nerek 
10.30-11.00 Żywienie w okresie leczenia zachowawczego oraz dializoterapii
11.15-11.45 Postępowanie żywieniowe po transplantacji  
11.45-12.00 Ocena stanu odżywienia. Definicja i leczenie niedożywienia w przewlekłej chorobie nerek

Miejsce obrad

CENTRUM KONGRESOWE Haston City Hotel we Wrocławiu
ul. Irysowa 1-3
51-117 Wrocław

Spotkanie koleżeńskie

SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE
jest to nieformalne spotkanie, które będzie okazją do wymiany myśli i nowych idei, 
nawiązania kontaktów zawodowych i miłym sposobem 
na spędzenie wolnego czasu po intensywnych obradach.
 
 
HASTON CITY HOTEL
Irysowa 1-3, Wrocław
 
10 czerwca 2022 r., piątek
godz. 20:00
 
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska

Rejestracja

ARKUSZ REJESTRACYJNY

a) Opłaty rejestracyjne podstawowe
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazd)

 

Pierwszy termin

21.02.2022-
28.03.2022

Drugi termin

29.03.2022-
26.05.2022

Opłata na miejscu

Opłata rejestracyjna - Członkowie PTN

550,00 zł

630,00 zł

700,00 zł

Opłata rejestracyjna dla osób do 35 r. ż., autorów prac zgłaszanych do prezentacji*

350,00 zł

400,00 zł

600,00 zł

Opłata rejestracyjna - uczestnicy niebędący Członkami PTN

670,00 zł

710,00 zł

800,00 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)
*Uczestnik Zjazdu powinien wylegitymować się podczas rejestracji w Recepcji Zjazdu dokumentem potwierdzającym prawo do skorzystania ze wskazanej opłaty rejestracyjnej

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:
- udział w wykładach, warsztatach i pozostałych aktywnościach naukowych,
- materiały zjazdowe,
- identyfikator zjazdowy,
- wstęp na teren wystawienniczy,
- przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad Zjazdu,
- certyfikat uczestnictwa.

b) Opłaty rejestracyjne dodatkowe 
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Zjazd)

 

Pierwszy termin

21.02.2022-
28.03.2022

Drugi termin

29.03.2022-
26.05.2022

Opłata na miejscu

Spotkanie koleżeńskie 10.06.2022 r.**

200,00 zł

250,00 zł

300,00 zł

Osoba towarzysząca

630,00 zł

690,00 zł

700,00 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)
**liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Osoba Towarzysząca może być zarejestrowana jedynie wspólnie z pełnoprawnym Uczestnikiem Zjazdu. Opłata rejestracyjna obejmuje:
- identyfikator zjazdowy,
- udział w przerwach kawowych i posiłkach w trakcie obrad Zjazdu
- udział w Spotkaniu koleżeńskim.

Pełna opłata rejestracyjna - jest to wartość należności wynikającej z sumy opłaty podstawowej i dodatkowej (Spotkanie koleżeńskie).
Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Zjazdu w formie:

a) do dnia 2 czerwca 2022 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:
Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 68 1050 1533 1000 0091 0889 0691

tytuł płatności: imi i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

b) w dniach 9-11 czerwca 2022 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji Zjazdu. 
Zgodnie z Regulaminem Zjazdu faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 7 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Zasady zgłaszania prac

Uprzejmie informujemy, że w razie jakichkolwiek pytań dotyczących zgłaszania prac prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 722 005 040.
Pragniemy nadmienić, że rejestracja i wysyłanie streszczeń z zabezpieczonych, zgodnie z wymogami RODO, sieci szpitalnych jest niemożliwa. W takim wypadku należy zmienić sieć na prywatną. 

 1. Zarejestrowani uczestnicy Zjazdu mogą przesyłać streszczenia wyłącznie drogą elektroniczną. Streszczenia prac oryginalnych będą oceniane i kwalifikowane przez Komitet Naukowy do prezentacji w ramach elektronicznej sesji plakatowej i/lub prezentacji ustnej w ramach tej sesji. Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas Zjazdu zostaną opublikowane w Advances in Clinical and Experimental Medicine oraz w materiałach zjazdowych. 
 1. Termin nadsyłania streszczeń prac oryginalnych: 28 marca 2022 r. 19 kwietnia 2022 r. 30 kwietnia 2022 r. 
 1. Streszczenie pracy oryginalnej powinno być przygotowane w języku angielskim, co umożliwi jego publikację w Advances in Clinical and Experimental Medicine
 1. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków.
 1. Streszczenie pracy oryginalnej musi zawierać:
  - tytuł pracy w języku polskim i angielskim,
  - pełne dane osoby prezentującej pracę – imię (imiona) i nazwisko, e-mail, numer telefonu,
  - imiona i nazwiska wszystkich autorów, pełną nazwę instytucji, z której pochodzą autorzy pracy (w języku polskim i angielskim),
  - słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów w języku angielskim)
  - tekst streszczenia z podziałem na Introduction, Aim, Material and methods, Results, Conclusions (w języku angielskim)
 1. Streszczenie pracy oryginalnej nie może zawierać więcej niż 300 słów z wyłączeniem danych osobowych autorów, ich afiliacji oraz nazw akapitów.
 1. Wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Zjazdu, którzy opłacili udział w Zjeździe będą mieli możliwość prezentacji prac.
 1. Nadesłane streszczenia prac oryginalnych będą ocenione przez Komitet Naukowy i zakwalifikowane do prezentacji ustnej lub plakatowej*:
  a) prezentacje ustne:
  - po przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy, zgodnie z tematyką doniesienia,
  - poszczególne prace zostaną przedstawione podczas odpowiednich sesji tematycznych;
  - czas przewidziany na prezentację ustną zostanie podany w komunikacie końcowym potwierdzającym przyjęcie pracy,
  b) elektroniczna sesja plakatowa:
  - prace zakwalifikowane do tej formy prezentacji będą eksponowane przez cały czas trwania Zjazdu
  - szczegóły techniczne dotyczące tej formy prezentacji zostaną przekazane autorom po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy.
  * w związku z dynamiczną sytuacją związaną z pandemią (rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19) i z zarządzeniami władz państwowych, Organizator może zmienić formę prezentacji prac, o której niezwłocznie poinformuje autorów prezentacji prac.
 1. Spośród zgłoszonych prac oryginalnych, zaprezentowanych podczas Zjazdu, zostanie wyłoniona najlepsza praca, której autorzy otrzymają voucher pozwalający na pokrycie kosztów publikacji przedstawionej pracy w Advances in Clinical and Experimental Medicine. Publikacja będzie podlegać standardowemu procesowi oceny przez recenzentów, a przyznanie nagrody nie będzie równoważne z akceptacją pracy do druku. 
 1. Streszczenia prac oryginalnych należy przesyłać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Konferencji www.zjazdptn.pl w terminie do 28 marca 2022 r. 19 kwietnia 2022 r. 30 kwietnia 2022 r. 
 1. Zgłoszenie pracy zostaje każdorazowo potwierdzone przez Organizatora na adres mailowy podany w Arkuszu Rejestracyjnym. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza brak zgłoszenia streszczenia.
 1. Zgodność liczby zgłoszonych streszczeń należy sprawdzić na koncie użytkownika w zakładce STRESZCZENIA.
 1. W ciągu 2 tygodni od terminu zakończenia przyjmowania prac zostaną Państwo powiadomieni o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu bądź przyjęciu pracy).
 1. Oficjalnym językiem Zjazdu jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie pracy w języku angielskim.
 1. Zgłaszane streszczenia prac oryginalnych nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane na innych zjazdach, konferencjach itp.
 1. Wśród autorów prac zgłaszanych przez studentów musi być Opiekun Koła Naukowego.
 1. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.

Partnerzy

Partner Złoty

Corp-Logo_BG_Bayer-Cross_Basic_150dpi_on-screen_RGB.png

FME-Logo_2012_Blue_CMYK.jpg

 

Partner Srebrny

Amgen_2_Blue.JPG

Astellas-logo bez hasla-RGB.jpg
AstraZeneca - logo - 2011 - poziom.jpg


Swixx.png


Partner Brązowy

baxter_logo-1.jpg

LOGO_Fresenius Kabi.jpg
220110 SANOFI LOGO CMYK.jpg


Partner

Accord_logo-1.jpg

audi_wroclaw_poziom_czarne-1.png
Aurovitas - poziom.jpg

LOGO_Berlin_Chemie.jpg

Chiesi Logo - 1.Primary.jpg
euromed.png
Garcarek_Logo_Podstawowe-1.jpg
Sandoz.png

Samsung_Orig_Lettermark_BLUE_RGB.png


Wystawca

Aesculap Chifa
Medaccess
Medtronic
Nipro Medical Poland
Color Trading


Patronat Medialny

TERAPIA_logo_2021.png
LOGO_1.png

Certyfikat

certyfikat.jpg
POLMEDTECH_Certyfikat_330-1.jpg

Hotele

wejście.jpg
InterHotel
Kamieńskiego 205, Wrocław
 
na hasło Zjazd PTN 
Pokój 1-os 200,00 zł (bez śniadania)
                  230,00 zł (ze śniadaniem) 
Pokój 2-os 230,00 zł (bez śniadania)
                  290,00 zł (ze śniadaniem) 
 
 
Rezerwacje należy dokonywać BEZPOŚREDNIO w Hotelu:
- mailowo : biuro@interhotelwroclaw.pl
- telefonicznie :  717-505-129 lub 607-222-284 

Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, Borowska 213
www.nefrologia.umw.edu.pl
nefrologia@umw.edu.pl,
tel.: 71 7332500, fax: 71 7332509
 
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Magdalena Krajewska
magdalena.krajewska@umw.edu.pl,
tel.: 71 7332500
 
Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca - dr hab. Dorota Kamińska
dorota.kaminska@umw.edu.pl,
tel.: 71 7332543
Zastepca – dr Katarzyna Kościelska-Kasprzak
katarzyna.koscielska-kasprzak@umw.edu.pl,
tel.: 71 7332520

 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

gradatim_logo.png

Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
Koordynator Zjazdu: Grażyna Horowitz

Osoby koordynujące zgłoszenia:

Uczestników:
Beata Jankowska
tel. kom. (+48) 722 005 040
ptn@gradatim-sympozja.pl

Wykładowców:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
anna@gradatim-sympozja.pl

Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
office@gradatim-sympozja.pl