KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko
Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki

Członkowie
Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
Prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Prof. dr hab. n. med. Alicja Grzegorzewska
Dr hab. n. med. Ilona Idasiak-Piechocka
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Hruby
Prof. dr hab. n. med. Marian Klinger
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Książek
Prof. dr hab. n. med. Marek Kuźniewski
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius
Prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
Prof. dr hab. n. med. Zofia Niemir
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk
Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz
Prof. dr hab. n. med. Maria Wanic-Kossowska
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska