KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca
Dr hab.n.med. Ilona Idasiak-Piechocka

Członkowie
Dr n.med. Krzysztof Hoppe
Dr n.med. Krzysztof Schwermer