Program szczegółowy

pobierz PDFpo każdej sesji przewidziany jest czas na dyskusję - dopuszcza się 10-minutowe przekroczenie czasu przeznaczonego na sesję w celu zakończenia dyskusji