Spotkanie koleżeńskie

31 maja 2019 r. godz. 20:00-23:30

Spotkanie koleżeńskie jest to nieformalne spotkanie,
które będzie okazją do wymiany myśli i nowych idei,
nawiązania kontaktów zawodowych i miłym sposobem
na spędzanie wolnego czasu po intensywnych obradach.

wstęp dodatkowo płatny zgodnie ze stawkami podanymi na stronie
https://www.zjazdptn.pl/rejestracja.php

niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE